خلاصه :
مینیون ها طی یک اتفاق غیرمنتظره در قطب شمال گیر می افتند و در انجا سعی دارند تبدیل به الف شوند...
Santas Little Helpers
خلاصه :
یک ماجراجویی در مورد دو مینیون‌ که سعی می کنند از زندان فرار کنند.
Yellow is the New Black