خلاصه :
قسمت چهارم سری فیلم ها مسابقه مرگ این بار با عنوان "فراتر از هرج مرج"
Death Race 4 Beyond Anarchy