خلاصه :
داستان فیلم در مورد دو نوجوان می باشد که خود را متقاعد کرده اند که با جعل کردن اسکناس به هیچ کس ضرر نمی رسانند ، زمانی که معلم هنر آن ها متوجه سوء استفاده ی این دو از کلاس درس برای جعل صورت حساب های تقلبی می شود، اتفاقات ناگواری به سراغ این دو نوجوان می آید و مشکلات آن ها شروع می شود …