خلاصه :
The friendly but forgetful blue tang fish, Dory, begins a search for her long-lost parents, and everyone learns a few things about the real meaning of family along the way.
Finding Dory
خلاصه :
داستان فیلم در سال 2009 و اواسط بحران مسکن آمریکا میگذرد. کیسی یک مامور املاک و یک مادر تنهاست، زندگی او از روزی که شاهد قتلی فجیع میشود بهم میریزد و...
Arizona