خلاصه :
دو زن تحت تعقیب تصمیم میگیرند که دوستان ثروتمند روانپریش خود را که در دنیای فانتزی بچه گانه شان زندگی می کنند، غارت کنند. برای سرقت پول آنها باید در یک بازی مرگبار از اعتقاداتشان شرکت کنند...
braid
خلاصه :
"آلیس" یک کارگردان بلندپرواز است که یک روز تصمیم میگیرد تا یک کپی از شخصیت خودش را خلق کند و...
Cam 2018