خلاصه :
یک روزنامه نگار حول محور مرگ اسرارآمیز دومین نخست وزیر هند تحقیق می کند تا مشخص شود آیا وی به مرگ طبیعی مُرده یا ترور شده است...
The Tashkent Files
خلاصه :
پدر خانواده دچار وسواس عجیبی شده است و زندگی هر عضو از خانواده را تحت نظر قرار میدهد، اینکه چطور زندگی اعضای خانواده روی یکدیگر اثر میگذارد...
Hope Aur Hum