خلاصه :
در دنیایی که در آن انسان‌های دگرگون‌شده با بدگمانی و ترس درمان می‌شوند , موسسه‌ای برای جهش mutants برای رسیدن به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با
دانلود سریال The Gifted