خلاصه :
An elderly bank robber, who had managed to escape from prison over a dozen times in his life before moving to a retirement community, looks to spice things up with another heist.
The Old Man and the Gun
خلاصه :
نگاهی به فضانورد افسانه ای نیل آرمسترانگ، که در سفری قهرمانانه به فضا در تاریخ بیستم جولای 1969 به اولین فردی تبدیل شد که پا به ماه نهاده است.